हाम्रा बिशेषताहरु

  • नेपालको पहिलो  ISO certified शिक्षण अस्पताल
  • २४ सै घण्टा ईमर्जेन्सी सेवा
  • २४ सै घण्टा CT-Scan  सेवा
  • २४ सै घण्टा X-ray, Ultra Sound
  • सुविधा सम्पन्न ICU, CCU, NICU सेवा
  • अत्याधुनिक क्याथ ल्याब (Cath-Lab)
  • बिहान ८ बजे देखि नै बहिरंग (OPD)  सेवा
  • मुटु  सम्बन्धी सम्पूर्ण  सेवाहरु
  • दात   सम्बन्धी सम्पूर्ण  सेवाहरु

News / Events  Sip Oolong Tea

Research suggests that people with mild eczema who drink oolong tea three times a day may show improvement in itching and other symptoms. Compounds in the tea called polyphenols appear to be responsible.

Posted by: Dr.Unknown
30 January 2014